tyremart-cre-1

เสื้อยืด คอกลม แขนสั้น ผ้า IB

เป็นเสื้อที่ทาง บริษัท ไทร์มาร์ทแอทแวนเทจทวีสิน จำกัด ผู้แทนจำหน่าย ยาง Michelin

ได้สั่งผลิตเพื่อเป็นโปรโมชั่นในการทำการตลาด