black-2

 

 

 

 

white-1

 

blue-3

เสื้อกีฬา แขนสั้น ตัดต่อ สลับสี ผ้าโพลี เม็ดข้าวสาร
โดยใช้เป็นสื่อประกอบการประชาสัมพันธ์ของบริษัท Jotun Thailand