doric-2

 

doric-1

 

 

เสื้อยืด คอกลม ตัดต่อ สลับสี ผ้า Cotton 40 Interlop

บริษัท อีไอซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแจก สำหรับกลุ่มลูกค้า

และเป็นเสื้อที่พนักงานใส่ภายในองค์กร