PTT-UT-1

 

 

 

PTT-UT-2

 

 

 

PTT-UT-3

 

 

 

เสื้อยืด คอกลม แขนสั้น ผ้า Cotton 20 สีขาว

สกรีน 3 สี เป็นเสื้อที่บริษัท ปตท (มหาชน) จำกัด

ได้สั่งผลิตเป็นเสื้อสำหรับใช้ภายในองค์กร